კამბისენე

დედოფლისწყაროს რაიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული საზოგადოება "კამბისენე"
Historical and Ethnographic Society "Kambisene" (Georgia, Kakheti region, Dedoplistskaro).
Историко-этнографическое общество "Камбисене" (Грузия, Кахетия, Дедоплистцкаро).
"ტახტი ფერდა" ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარი, ძვ. წ. 16 / 15 - ძვ. წ. 8 / 7 საუკუნეები. სოფელი თავწყარო
(სამხრეთ-დასავლეთი მხარე), კახეთის რეგიონი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (photo Kambisene).
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი   National Centre of Manuscripts  Archaeology Georgia 
Roman Helmet From Georgia  (Kvemo Kedi, Dedoplistskaro).  ქართული ხელნაწერი წიგნი

ხორნაბუჯი, კლდეკარი (ხედი დასავლეთიდან).
                                                          

Comments